Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Anne-Marie Pouteaux

Advokat och delägare, Wistrand Advokatbyrå

Anne-Marie Pouteaux

Bakgrund
Efter att ha avslutat min jur. kand. arbetade jag först som notarie vid Mölndals tingsrätt och därefter som fiskal vid Hovrätten för Västra Sverige.

När mitt yngsta barn var knappt ett år började jag arbeta på dåvarande Sjögren & Wistrand Advokatbyrå i Göteborg. Byrån har därefter bytt namn och heter nu Wistrand Advokatbyrå.

Jag blev delägare 1985 och har haft de flesta interna administrativa posterna på byrån (senast ordförande för byrån under åren 2002–2006).

Jag är styrelseledamot i bl.a. Stena AB (publ) som är ett av moderbolagen i Stena-sfären. Jag är också styrelseledamot sedan slutet av 1980-talet i Stena Bulk AB, ett dotterbolag till Stena AB verksamt inom tanksjöfart med ett 70-tal fartyg i sin operation.

Jag har varit med i Hilda sedan ”begynnelsen”.

Varför behövs nätverket Hilda och dess projekt?
De kvinnliga biträdande jurister vi anställer (och vi försöker få en jämn könsfördelning) är mycket kompetenta. De arbetar hårt och målmedvetet och skapar stor kundnytta dvs våra kunder/klienter är mycket nöjda med de tjänster som levereras. Trots detta kan vi konstatera att det är svårt att få dessa kompetenta kvinnor att stanna kvar och vilja bli delägare. Därför tror jag att ett nätverk som Hilda med dess medlemmar kan tjäna som förebild och förhoppningsvis genom sina olika aktiviter och projekt förmå de yngre kvinnorna att våga bli och vara delägare.