Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Anne Ramberg

Advokat

Bakgrund:
Verksam på advokatbyrå i 23 år, varav 13 år med egen byrå. Ledamot i Advokatsamfundets styrelse och ordförande i Stockholmsavdelningen. Generalsekreterare för Advokatsamfundet 2000–2019.

Varför behövs nätverket Hilda?
Det finns ett behov av stöd till unga kvinnor för att de ska våga/vilja ta chefsskap i en mansdominerad bransch. Därför behövs kontakter, nätverk, utbildning och mentorprojekt. Det är likaså viktigt att träffa personer med olika erfarenheter och se att det finns många goda förebilder för unga kvinnor med chefsambitioner. Initiativtagare till nätverket Hilda.