Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Charlotte Brokelind

Hovrättspresident, Göta hovrätt

Charlotte Brokelind

Bakgrund:
Domarutbildning vid Göta hovrätt. Arbetat med organisations-, metod- och systemutvecklingsfrågor på Domstolsverket. Utrett frågor kring datalagstiftning. Rådman vid Jönköpings tingsrätt, därefter olika chefspositioner vid Domstolsverket. Lagman vid Eksjö tingsrätt. Lagman vid Jönköpings tingsrätt 2009–2016. Hovrättspresident i Göta hovrätt sedan den 1 augusti 2016.

Jag har känt stöd och uppmuntran av kolleger och chefer när jag har sökt olika chefstjänster. Det har betytt oerhört mycket, kanske har det varit helt avgörande. Nu försöker jag inspirera andra och ge dem mitt stöd.

Medlem i Hilda 2011.

Varför behövs nätverket Hilda?
Kvinnor har i regel sämre självförtroende än män. Kvinnor behöver tänka mycket mer positivt om sin kompetens och förmåga. Ibland kommer detta inte av sig själv, utan de behöver uppmuntras både av andra kvinnor och av män att ta steget att bli chef. Hilda kan bidra till det på ett positivt sätt.