Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Charlotte von Essen

Biträdande säkerhetspolischef, Säkerhetspolisen

Charlotte von Essen

Bakgrund:
I botten är jag assessor från kammarrätten i Stockholm. År 2001 började jag som rättssakkunnig vid Justitiedepartementet. Under ett antal år var jag ansvarig för de lagstiftningsfrågor som låg på den enhet jag då arbetade vid. Hösten 2009 utnämndes jag till departementsråd och enhetschef för en nyinrättat enhet vid departementet. I december 2011 utnämndes jag till rättschef i Justitiedepartmentet. År 2015 utnämndes jag till lagman vid Förvaltningsrätten i Uppsala. Sedan den 15 maj 2017 är jag biträdande säkerhetspolischef.

Medlem i Hilda sedan 2012.

Varför behövs nätverket Hilda och dess projekt?
Jag tror att Hilda har en viktig funktion att fylla för att främja kvinnors utveckling i ledarrollen. Genom mentorsprogrammen kan Hilda bl.a. bidra till att kvinnliga jurister vågar satsa på en chefsposition.