Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Eva Bergh

Advokat

Eva Bergh

Bakgrund
Jag läste juridik och ekonomi vid Lunds universitet och avslutade mina studier vid årsskiftet 1975/76. Härefter satt jag ting i Malmö tingsrätt och tjänstgjorde sedan i hovrätten över Skåne och Blekinge. År 1979 började jag som biträdande jurist på Mannheimer & Zetterlöf Advokatbyrå i Malmö. I slutet av 1970-talet fanns det mycket få kvinnliga jurister på advokatbyråer - i synnerhet på byråer som sysslade med affärsjuridik. Det har blivit bättre, men mycket återstår.

Efter ett par år som biträdande jurist på advokatbyrå blev jag bolagsjurist inom Volvo-koncernen. Jag fann dock ganska snart att jag ville tillbaka till arbetet på advokatbyrå. För 26 år sedan etablerade jag därför tillsammans med min man egen verksamhet. Vi driver en liten advokatbyrå med inriktning på affärsjuridik.

Jag har varit med i Hilda sedan starten.

Varför behövs nätverket Hilda?
Jag har engagerat mig i arbete med att öka andelen kvinnor i advokatkåren sedan mitten av 1990-talet. Successivt har jag blivit mer och mer medveten om att kvinnliga nätverk behövs. Det är viktigt att kvinnor ger varandra stöd, att vi som varit yrkesverksamma ett antal år delar med oss av våra erfarenheter till de yngre, att vi belyser de svårigheter som finns men framförallt alla möjligheter. Det går att kombinera ett krävande arbete med familj och barn - ibland är det lite jobbigt och knöligt att få ihop det, men det går!!