Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Eva Hägg

Delägare Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Bakgrund:
Tingstjänstgöring Stockholms tingsrätt
Biträdande jurist Carl Swartling Advokatbyrå 1986 - 1990
Biträdande jurist Mannheimer Swartling Advokatbyrå 1990 - 1994
Delägare Mannheimer Swartling Advokatbyrå 1994

Varför behövs nätverket Hilda?
Det är viktigt att frågor om kvinnligt chefs- och ledarskap uppmärksammas. Det behövs kvinnliga chefer/delägare. Vi måste visa förebilder, att chefskap inte är ouppnåeligt. Att arbeta för detta och ta vara på möjligheter inte bara är tufft utan också utmanande, stimulerande och roligt. Jag har varit medlem i Hilda sedan starten.