Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Gudrun Antemar

Lagman, Stockholms tingsrätt

Bakgrund
Jag började i domarkarriären och trivdes jättebra under åren i domstol först som fiskal och senare som rådman. Under tiden hann jag också med åtta år som rättssakkunnig och kansliråd i justitiedepartementet. Civilrätt var mitt huvudämne under tiden på justitiedepartementet.

År 2000 började jag att arbeta som byråchef på Riksåklagarens kansli och blev sedan chefsjurist där. Sedan dess är också straffrätt och straffprocessrätt mina huvudämnen. 2004–2010 var jag generaldirektör och chef för Ekobrottsmyndigheten. Där hade jag nytta både av civilrätten och straffrätten samtidigt som jag var ledare i en myndighet i ständig utveckling. 2010–2013 var jag riksrevisor.  2013–2017 var jag lagman vid Förvaltningsrätten i Stockholm. Sedan den 1 mars 2017 är jag lagman vid Stockholms tingsrätt.

Varför behövs nätverket Hilda?
När Anne Ramberg startade Hilda fylldes ett stort behov hos landets kvinnliga jurister. Det märks inte minst av Hildas arrangemang, Hildary, Rakel och Sofia är både populära och eftersökta. Kvinnliga jurister – och särskilt de yngre kvinnorna – behöver ett nätverk som är exklusivt för dem.