Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Lena Blixt

Hovrättsråd

Bakgrund:
Eftersom jag ville ha möjlighet att kombinera advokatyrket med ett bra liv i övrigt valde jag att starta eget. Tidigare arbetade jag på en stor affärsjuridisk byrå i Stockholm. Efter ett antal år som delägare i en liten byrå i Örebro där jag uteslutande arbetade med brottmål är jag nu hovrättsråd i Svea hovrätt.

Varför behövs nätverket Hilda?
Det är viktigt att vi som är äldre arbetar för att yngre kvinnor skall få ökade möjligheter att bli chefer/delägare. Samtidigt är det viktigt att försöka förändra vissa strukturer som leder till att allt fler unga av båda könen väljer att inte bli chefer/delägare. Jag har varit med i Hilda sedan det bildades.