Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Maarit Jänterä-Jareborg

Professor i internationell privat- och processrätt; styrelseordförande, Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Bakgrund

För mig stod det tidigt klart att jag ville syssla med juridik och internationella frågor, gärna med specialisering i familjerätt men inte uteslutande. En rättsvetenskaplig fördjupning i problematiken kändes viktig med följden att jag inledde min yrkesverksamhet som universitetsassistent i Helsingfors, för att så småningom få en s.k. lärostolsprofessur i ämnet internationell privat- och processrätt vid Uppsala universitet. Vägen dit gick genom forskarstudier vid både Helsingfors och Uppsala universitet, tingsmeritering i Finland (jag är en s.k. vicehäradshövding), och några år som ämnessakkunnig i Justitiedepartementet i Stockholm. Åren 2004–2008 var jag dekanus för juridiska fakulteten vid Uppsala universitet, faktiskt Sveriges första kvinna i den positionen vid en juridisk fakultet. 

Mitt yrkesval och inriktning har jag aldrig ångrat. Det har fört mig världen över och gett fantastiska och mångsidiga uppdrag inom internationellt lagsamarbete, forskning, utbildning, administration och rådgivning.

Medlem i Hilda sedan 2009.

Varför behövs nätverket Hilda?

Den som vågar satsa utöver det vanliga behöver förebilder och goda kontakter med människor med samma intressen och utmaningar, vare sig man är en ung ambitiös kvinna eller en kvinna mitt i eller på toppen av sin karriär. Som primärt verksam inom universitetsvärlden har jag kunnat notera hur få kvinnor når ”karriärtoppen” i form av professur (f.n. ca 20 %), trots att den officiella målsättningen i Sverige har länge varit 50 %. Jag tror att en förklaring är att den akademiska världen är mycket återhållsam med att ge beröm och bekräftelse, och att kvinnor sällan lyfts fram som ledande forskare. Som jag ser det måste kvinnor inte minst inom rättsvetenskapen vara beredda att ta mer plats men också få bekräftelse och erkännande för sina insatser inom forskning. Hilda känns som ett nätverk för kvinnor som vågar satsa på karriär och ledarskap och som ger en välbehövlig plattform för fortsatt utveckling och inspiration.