Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Magdalena Persson

Advokat

Magdalena Persson

Bakgrund
Jur. kand., Uppsala universitet 1988. Amanuens i processrätt under det sista utbildningsåret. Samtidigt med juridikstudierna läste jag praktisk och teoretisk filosofi samt franska. Efter ett halvårs respaus i dåvarande Sovjet, Kina, Hong-Kong, Macau och Frankrike gjorde jag min tingstjänstgöring vid Södra Roslags tingsrätt i Stockholm 1989–1991. Under denna period undervisade jag även på juristlinjens introduktionskurs i Uppsala. Efter avslutad tingstjänstgöring började jag 1991 som biträdande jurist vid Lagerlöf & Lemans Göteborgskontor. 1997 bildade jag tillsammans med sex delägarkollegor det som nu är MAQS Law Firm Advokatbyrås Göteborgskontor. Att vara med om advokatbyråns bildande och utveckling har varit minst sagt spännande. Jag har under vägs på olika sätt deltagit i byråns lednings- och styrelsearbete, nu senast som styrelseordförande.

Varför behövs nätverket Hilda?
Många tror att nätverk av Hildas slag inte ska behövas. Man skulle önska att det var så. Men det finns fortfarande ett stort behov att inspirera kvinnor att gå vidare i sin karriär och att tydliggöra förekomsten av kvinnliga jurister i ledande befattningar. Här har Hilda en angelägen uppgift – att lyfta fram exempel och på så sätt stödja en fortsatt riktig utveckling. Genom en så enkel sak som att bara synas går det att påverka. Jag trivs mycket bra på min arbetsplats där flera av delägarna är kvinnor. Jag är övertygad om att en viktig anledning till den relativt höga andelen är att det alltid funnits kvinnor ibland byråns delägare. Och med Hilda kan den samlade effekten sträcka sig långt utanför det egna kontorets väggar.