Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Maria Eka

Chefsrådman, Förvaltningsrätten i Stockholm

Maria Eka

Bakgrund:
Domarutbildning i Svea hovrätt. Därefter rättssakkunnig i Regeringskansliet, Kulturdepartementet. Föredragande i kulturutskottet 2006. Åren 2009–2014 expeditions- och rättschef i Kulturdepartementet och 2014–2015 samma befattning i Utbildningsdepartementet. Expert i ett flertal utredningar och huvudsekreterare i en kulturpolitisk utredning. Sedan 2015 chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

Medlem i Hilda sedan sommaren 2010.

Varför behövs nätverket Hilda?
Hilda, och vi som ingår i nätverket, har en viktig uppgift både som förebilder och som inspiration för unga kvinnliga jurister. Jag vill särskilt lyfta fram Hildas mentorprogram Sofia, som ger goda möjligheter till reflektioner om chef- och ledarskapsfrågor, erfarenhetsutbyten och givande samtal på flera plan.