Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Maria Mindhammar

Generaldirektör, Arbetsförmedlingen

Maria Mindhammar

Bakgrund
Efter notariemeritering vid dåvarande Mölndals tingsrätt och assessorsförordnande vid Hovrätten för Västra Sverige lockade ledarskap i olika former. Att tänja gränser och pröva på nytt. Leda projekt och utredningar banade väg och gav mod. Juridikens struktur och tänkesätt underlättade. Familjepusslet hemma gav ödmjukhet, uthållighet och envishet. Efter chefspositioner vid bland annat Skolverket, Kronofogden och Skatteverket är jag nu på spännande uppdrag på Arbetsförmedlingen. För mig är ledarskap beroende av förtroende och respekt för medarbetarna och en vilja att utvecklas.

Medlem i Hilda sedan början av 2015.

Varför behövs nätverket Hilda och dess projekt?
Juristutbildningarna och därefter juristyrkena fylls av duktiga och ambitiösa unga kvinnor. Mängden kvinnor på högre chefsposter ligger dessvärre långt ifrån i paritet med detta. Nätverket behövs för att uppmärksamma faktumet och stötta i rätt riktning. Kan vi, kan fler duktiga kvinnliga jurister! Viktigt är att avdramatisera chefskapet och visa på att det också går att förena en chefskarriär med familj. För mig personligen finner jag styrka och stöd i nätverket – goda förebilder behövs alltid! Att dela erfarenhet känns oerhört viktigt.