Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Petra Hedengran

Direktör och chefsjurist

Petra Hedengran

Bakgrund
Min karriär har gått från tingstjänstgöring på Stockholms tingsrätt och biträdande jurist på dåvarande Gunnar Lindhs advokatbyrå via en längre tid som bolagsjurist och chefsjurist på ABB Financial Services till delägarskap på Advokatfirman Lindahl i Stockholm. Därifrån blev jag sedan rekryterad till min nuvarande position som direktör och chefsjurist för Investor AB där jag ingår i ledningsgruppen. Mitt nuvarande jobb innebär ett bredare område än den traditionella rollen som bolagsjurist vilket är både spännande och krävande. Medlem i Hilda sedan 2009

Varför behövs nätverket Hilda och dess projekt? 
Jag finner att kvinnliga nätverk är mycket värdefulla både för att de sätter fokus på behovet av en större mångfald i olika sammanhang och då de fungerar som en ventil och ett diskussionsforum för kvinnor som på olika sätt verkar i en traditionellt manlig miljö.