Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Petra Lundh

Riksåklagare

Petra Lundh

Bakgrund

Jag hamnade på juristutbildningen mer eller mindre av en slump och hade inte några planer på karriär eller chefskap, men det ena har gett det andra. Notarietiden tillbringade jag vid Stockholms tingsrätt i slutet av 1980-talet och den följdes av domarutbildning i Svea hovrätt. Efter fyra barnledigheter, några år som utredningssekreterare i den kommission som granskade brottsutredningen efter mordet på Olof Palme och som rättssakkunnig i Justitiedepartementet blev jag hovrättsråd i Svea hovrätt.

Mitt första chefsjobb var kanslichef i Göteborgskommittén, som bland annat granskade polisens arbete i samband med EU-toppmötet i Göteborg och kravallerna där. Det var ett oerhört kul jobb och även om kansliet var litet, sju–åtta personer, fick jag mersmak. Därefter blev jag vice ordförande i hovrätten och chef för en extra avdelning, chefsrådman vid Stockholms tingsrätt och lagman vid Södertörns tingsrätt. Sedan den 1 september 2018 är jag riksåklagare. 

Varför behövs nätverket Hilda?

Jag tror att det är viktigt med förebilder. Det finns massor med unga, duktiga, kvinnliga jurister som genom ett nätverk som Hilda kan stärkas att tro på sig själva och våga ta på sig chefsjobb. Genom personliga möten, mentorskap och på andra sätt kan vi dela med oss av våra erfarenheter, sprida budskapet att det är roligt att vara chef och att det faktiskt är möjligt att kombinera familjeliv och karriär.