Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Therese Mattsson

Generaldirektör och chef för Kustbevakningen

 

Bakgrund

Efter tingsmeriteringen arbetade jag bland annat på länsstyrelse, skattemyndighet och länsrätt för att sedan börja på polischefsbanan vid 31 års ålder.

Mitt yrkesval har fört mig från lokal polismyndighet till Säkerhetspolisen och vidare till Rikskriminalpolisen där jag år 2004 blev rikskriminalchef.

Från 2010 chefstjänsteman för krishantering vid kansliet för krishantering i Statsrådsberedningen. Tillträdde den 15 augusti 2011 posten som generaltulldirektör och chef för Tullverket. Från och med den 1 juni 2018 är jag generaldirektör och chef för Kustbevakningen.

Medlem i Hilda sedan 2006.
 
Varför behövs nätverket Hilda och dess projekt?

Det behövs en mötsplats för unga kvinnliga jurister att träffas och bygga nätverk för att få stöd och utbyta erfarenheter med kvinnor som kommit längre i sin karriär.

Det behövs kvinnliga förebilder i chefskapet, framför allt i mandominerade miljöer. Att vara chef är tufft och utmanande men också väldigt inspirerande och roligt. Hilda bidrar till att skapa ett forum för att stärka unga kvinnliga jurister i deras yrkesroll.