Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Anna Ulfsdotter

Advokat

Bakgrund

Jur. kand. Lund 1991, Näringsfrihetsombudsmannen (NO) och Konkurrensverket 1990–1992. Därefter en mer traditionell juristkarriär med Norrtälje tingsrätt och Svea hovrätt, fiskal 1996. 1998–2000 arbetade jag som enhetschef på Länsstyrelsen i Stockholms län och kom där i kontakt med offentlig upphandling, som blev det rättsområde jag kom att fokusera på därefter. Började på Lagerlöf & Leman i mars 2000, därefter Linklaters och Advokatfirman Delphi. Under 2017–2018 särskild utredare i Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler (SOU 2018:44). Den 1 januari 2019 startade jag Advokatfirman Ulfsdotter – en firma helt inriktad på upphandlingsrätt.

Varför behövs nätverket Hilda och dess projekt?

Alla nätverk är viktiga och bra. Hilda är särskilt bra eftersom det har medlemmar från rättsväsendets alla delar och på så sätt visar den enorma bredd som finns för jurister att arbeta inom. Jag tror att det är viktigt att belysa det för alla jurister och särskilt för yngre jurister som ännu inte har provat på så många sidor av detta mångfacetterade yrke. Det är viktigt att visa vad som förenar oss, och genom att arbeta tillsammans kan vi stötta varandra och andra att ta det där klivet i karriären som känns lockande men kanske litet läskigt.