Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Cecilia Renfors

Justitieråd

Bakgrund
Jag är sedan september 2019  justitieråd och var dessförinnan justitieombudsman med ansvar för JO:s tillsyn över bl.a. polis, åklagare och Migrationsverket. Jag är domarutbildad vid Svea hovrätt och arbetade efter att ha blivit färdig assessor med processrättsliga frågor och vissa EU-frågor i Justitiedepartementet. Under ca fyra år därefter var jag direktör och chef för dåvarande Granskningsnämnden för radio och TV och under sex år hovrättslagman i Svea hovrätt.

Varför behövs nätverket Hilda?
Numera finns det väldigt många kvinnor i chefspositioner och med andra framskjutna roller inom rättsväsendet, men det tycks ändå vara ett större och svårare steg för många kvinnor än för män att söka sig till chefsjobb eller till andra mer kvalificerade uppgifter. Det arbete Hilda gör för överbrygga sådana svårigheter och utjämna skillnaderna är viktigt. Ett nätverk med fokus på dessa frågor behövs fortfarande.