Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Christina Gellerbrant Hagberg

Generaldirektör för Arbetsgivarverket.

Bakgrund

Jag har arbetat i offentlig sektor under i stort sett hela mitt yrkesverksamma liv, även om jag inledde yrkeslivet på en advokatfirma. Över 20 år på Skatteverket, under myndighetens resa från bruna kuvert till kundfokuserad myndighet, har präglat mig. I en stor organisation finns goda möjligheter att pröva på mycket, och det har jag fått möjlighet att göra, också som chef över allt från folkbokföring och service till skatterevision och rättsliga frågor. Att bli chef lockade tidigt, och jag har haft förmånen att få chefsuppdrag på olika nivåer, bland annat som regionchef över tre olika skatteregioner. 2011 fick jag uppdraget som generaldirektör för Centrala studiestödsnämnden (CSN). Sedan hösten 2015 är jag rikskronofogde och chef för Kronofogden, en myndighet med drygt 2 300 anställda över hela landet. Det har varit väldigt stimulerande och inte minst lärorikt att under årens lopp lära känna olika verksamheter, myndighetskulturer och framförallt alla engagerade och kunniga statstjänstemän!

Jag har valt att bli chef inom myndighetsvärlden därför att arbetet som statstjänsteman är för mig något av det finaste man kan göra. Som myndighetschef får jag förtroendet att genomföra den politik som avspeglas i regleringsbrev och lagstiftning. Det innebär ett stort ansvar också gentemot medarbetare, medborgare och samhället i stort.