Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Emma Berglund Uväng

Advokat och partner.

Emma Berglund Uväng

Bakgrund
Jag tog min jur. kand. vid Uppsala universitet 2004. Därefter hade jag en kombinerad tingstjänstgöring med sex månader på Skatteverkets huvudkontor (Exekutionsavdelningen) och resterande tid på dåvarande Länsrätten i Stockholms län. 2006 började jag som biträdande jurist på Hamilton advokatbyrå. 2014 blev jag Partner och 2018 blev jag Managing Partner på firman. Den 1 januari 2020 gick Hamilton ihop med den norska advokatfirman Schjødt och jag blev Partner och VD i den svenska filialen av Schjødt.

Jag har varit med i Hilda sedan 2019.

Varför behövs nätverket Hilda?
Jag tror att det är viktigt att synliggöra kvinnliga förebilder som strävar efter att fler kvinnor ska lyckas inom advokatkåren och rättsväsendet. Som det ser ut idag tappar branschen kompetens helt i onödan. Jag hoppas och tror att Hilda kan bidra med insikter som gör att fler kvinnor väljer att stanna kvar.