Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Helena Jäderblom

Ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen

Bakgrund

Efter elva år i Justitiedepartementet, varav ett par som enhetschef, blev jag chefsrådman i Förvaltningsrätten i Stockholm, sedan lagman i Kammarrätten i Stockholm och därefter justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Sedan följde sex år som domare i Europadomstolen för mänskliga rättigheter (där jag efterträdde Elisabeth Fura), de sista åren som sektionspresident. Sedan september 2018 är jag ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen. Jag har växlat mellan att vara chef i och ”vanlig” ledamot av olika domstolar. I perioder har det varit skönt att lägga av sig ledartröjan, men sedan har det varit roligt att ta på den igen.

Varför behövs nätverket Hilda?

Kvinnor – liksom män – behöver stöd och uppmuntran för att utvecklas i sina karriärer. Under mitt yrkesliv har jag för egen del fått det av både män och kvinnor, men några kvinnor har varit särskilt viktiga som förebilder. Jag vill förmedla en uppriktig bild till yngre yrkeskvinnor av vad som krävs för yrkesmässig framgång. I den ingår att det inte bara handlar om ambition och skicklighet utan att mycket beror på tillfälligheter. Samt att välja rätt livspartner.