Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Heléne Lövung

Kanslichef, Kammarrätten i Stockholm

Heléne Lövung

Bakgrund

Domarutbildning och administrativ fiskal, Kammarrätten i Stockholm. Rättssakkunnig i Justitiedepartementet. Rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm. Ställföreträdande chefsjurist vid Sveriges advokatsamfund. Kanslichef vid Domarnämnden. Sedan 2018 kanslichef i Kammarrätten i Stockholm.

Varför behövs nätverket Hilda?

Under bland annat domarutbildningen hade jag förmånen att få arbeta med flera kvinnliga chefer som kom att bli mina informella mentorer. De var mycket betydelsefulla för min professionella utveckling.

De kvinnliga juristerna i advokatkåren, rättsväsendet och förvaltningen är många och mycket kompetenta men är, i många organisationer, fortfarande få på ledande befattningar. Det är angeläget att vi kvinnor är goda förebilder och att vi delar med oss av våra erfarenheter till de yngre och ger dem mod att våga pröva chefsrollen. Hildas projekt och aktiviteter bidrar till detta. För mig är det en förmån att få ingå som medlem i Hilda med alla dess erfarna och kloka förebilder och inspirationskällor.