Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Jessika van der Sluijs

Professor i civilrätt

Bakgrund

Jag disputerade vid Stockholms universitet 2006 på avhandlingen ”Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring”. Sedan dess  har jag varit verksam som forskare vid Stockholm Centre for Commercial Law, där jag har fortsatt att bedriva forskning i framför allt försäkringsrätt. 2014 befordrades jag till professor i civilrätt. Jag har sedan 2014 haft olika universitetsledningsuppdrag, först som studierektor för forskarutbildningen (2014), sedan som prodekanus och ordförande i fakultetens utbildningsutskott (2015–2017), och sedan 2018 som dekanus vid fakulteten.   

Varför behövs Hilda?

Hilda fångar in ett vitt spektrum av den juridiska professionen vilket ger både juniora och seniora kvinnliga jurister en unik möjlighet till inblickar i varandras verksamheter.  Nätverksmötena är tankeväckande, inspirerande och inte minst roliga!