Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Lena Egelin

Lagman, Solna tingsrätt


Foto: Annie Grunditz

Bakgrund
Min första chefstjänst var på Domstolsverket i början av 2000-talet. Jag har traditionell domarbakgrund och den allra största delen av delen av mitt arbetsliv, så här långt, har jag tillbringat inom domstolsväsendet. Förutom att verka som domare har jag under åren ägnat en betydande del av min tid åt utvecklingsarbete.

Mitt chefsansvar har under åren växt. Jag har varit sektionschef, enhetschef, chefsrådman och är numera lagman på Solna tingsrätt i Västra Stockholm. Det är ett stort privilegium att få leda människor och se hur verksamheter växer och levererar ett bra resultat.

Varför behövs nätverket Hilda?
Ändå sedan jag som ung jurist började som tingsnotarie har de starka kvinnor jag mött på arbetet betytt oerhört mycket för mig. Jag minns med värme de självvalda mentorer som stöttat mig och som funnits där för resonemang kring olika karriär- och livsfrågor, långt före det att det fanns strukturerade nätverk. Det känns därför mycket angeläget att få vara del av ett nätverk av kvinnor som ställer upp med råd, stöd och inte minst resonemang för att yngre kvinnor ska våga ta tillvara alla de möjligheter som finns.