Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Malin Bonthron

Justitieråd i Högsta domstolen

Bakgrund
Domarutbildad vid Svea hovrätt och färdig assessor 1999. Började därefter på Justitiedepartementet på den enhet där bl.a. immaterialrättsliga lagstiftning hanteras. Blev chef 2010, först enhetschef på samma enhet och 2012 rättschef med ansvar för bl.a. grundlagsfrågor och processrätt. Justitieråd sedan jag lämnade departementet 2017. Har även erfarenhet från advokatbyrå under ett par år i början av min karriär.

Varför behövs nätverket Hilda?
Trots den stora mängden kvinnliga jurister och trots att det finns många mycket skickliga kvinnor i juristyrket är kvinnor fortfarande underrepresenterade på högre chefspositioner, bland delägare på advokatbyråer och i andra framskjutna positioner. Att våga se sig själv i en sådan roll tror jag blir lättare när det finns ett sammanhang där det är möjligt att få kontakt med kvinnor som redan tagit steget.