Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Mia Edwall Insulander

Generalsekreterare, advokat.

Mia Edwall Insulander

Bakgrund:
Arbetat på Advokatbyrå i Stockholm år 2001- 2019 med humanjuridik. Ledamot i Advokatsamfundets styrelse år 2017 – 2019. Generalsekreterare för Advokatsamfundet sedan den 1 september 2019.