Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Monica Hall

Avdelningschef på Utskottsavdelningen, Sveriges Riksdag

Bakgrund
Domarutbildning vid Svea hovrätt. Därefter t.f. rådman, byråchef Konkurrensverket och föredragande i riksdagens utskottsorganisation. Jag har varit kanslichef vid civilutskottets kansli och är nu avdelningschef för utskottsavdelningen i riksdagen.

Varför behövs nätverket Hilda?
En majoritet av de som läser juridik är kvinnor och ett stort antal kvinnliga jurister arbetar inom statlig förvaltning. Trots det är många kvinnor mindre benägna än män att ta på sig ett chefsansvar. Det behövs en förändring och här har Hilda en viktig funktion att fylla.