Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Kvinnor i rättsväsendet och advokatkåren

Allt för få kvinnor når toppen som chefer i rättsväsendet eller eller delägare i advokatbyråerna. Det vill nätverket Hilda förändra.

Kvinnorna är i majoritet på juristutbildningarna. De har de bästa betygen, och de är hälften eller fler av de jurister som anställs vid advokatbyråer, domstolar och hos åklagarmyndigheten.Men ännu når de allt för sällan toppen. Detta behöver förändras.

Nätverket Hilda anser att kvinnornas kompetens behövs i rättsväsendet, förvaltningen och advokatkåren.

 

Läs mer om andelen kvinnor på olika nivåer i rättsväsendet, förvaltningen och advokatkåren:
Juristutbildningen
Advokaterna
Domstolarna
Åklagare
Förvaltningen
Riksdagsförvaltningen m.m.
Polisen
Ekobrottsmyndigheten