Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokatkåren

Andelen kvinnliga advokater fortsätter att öka. Mer än hälften av de biträdande juristerna är kvinnor.

Kvinnorna utgör idag knappt 29 procent av de drygt 5 600 advokaterna i Sverige. Andelen kvinnor i yrket har ökat stadigt under de senaste åren. Den 31 december 2007 var siffran 19,7 procent och den 31 december 2011 var motsvarande siffra 25 procent.

Bland delägare och innehavare av advokatbyråerna var 21,5 procent kvinnor vid utgången av 2014. Motsvarande siffra 2011 var 17 procent, 2008 14,2 procent och 2003 14,3 procent.

Per den 1 april 2015 är andelen kvinnliga delägare i advokatbyråer totalt 19,4 procent. I de tio största advokatbyråerna är motsvarande siffra13,2 procent. Om man däremot ser till det totala antalet delägare som antagits av de tio största byråerna de senaste tre åren är andelen kvinnor över 30 procent.

Vid advokatbyråerna arbetar nära 1 800 biträdande jurister, alltså jurister som är under utbildning för att bli advokater. Bland dem är kvinnorna i majoritet, 58 procent. År 2014 var nionde året i rad då antalet kvinnliga biträdande jurister översteg antalet manliga.

Siffror från Advokatsamfundet per den 31 december 2014, om inte annat anges.