Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Åklagarmyndigheten

Andelen kvinnliga åklagare och kvinnliga chefer inom Åklagarmyndigheten uppgår alltjämt till mer än hälften.

Andelen kvinnliga chefer inom Åklagarmyndigheten är 64 procent. Bland kammarchefer och vice kammarchefer är dock andelen kvinnor lägre, 48 procent.

Om chefsadministratörerna exkluderas är den kvinnliga andelen chefer 56 procent, vilket är lika stor andel jämfört med samma tidpunkt fem år tidigare (den 31 december 2013).  

Andelen kvinnliga åklagare uppgår till 60 procent och är i princip oförändrad i förhållande till de fem föregående åren (2013–2017). 

Siffror per den 31 december 2018 från Åklagarmyndigheten och Åklagarmyndighetens årsredovisningar 2013–2017.