Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Domstolarna

Kvinnorna är i majoritet inom domarkåren. Andelen kvinnliga domstolschefer har ökat stadigt över tid.

Inom Sveriges domstolar arbetar drygt 2 300 ordinarie och icke ordinarie domare. Av de ordinarie domarna är 54 procent kvinnor – att jämföras med 47 procent 2013 och 41 procent 2008.

Bland fiskaler är andelen kvinnor hela 71 procent och bland notarier 66 procent.

Av landets 71 domstolschefer är 44 procent – att jämföras med 34 procent 2013 och 19 procent 2008.

Siffror från Domstolsverket per den 31 december 2018 och 2008 samt Sveriges domstolars årsredovisning 2013.