Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ekobrottsmyndigheten

Andelen kvinnor i ledande befattning inom Ekobrottsmyndigheten har ökat.

Ekobrottsmyndighetens ledningsgrupp består av 71 procent kvinnor, vilket kan jämföras med 62 procent fem år tidigare (2013).  

Av Ekobrottsmyndighetens operativa chefer, däribland kammarchefer och enhetschefer, är 54 procent kvinnor. Av kammarcheferna är 64 procent kvinnor.

57 procent av alla civilanställda (poliser ej inräknade) vid Ekobrottsmyndigheten är kvinnor.

Siffror per den 31 december 2018 och 2013 från Ekobrottsmyndigheten.