Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Förvaltningen

År 2017 var drygt hälften av alla personer anställda i staten kvinnor.*

Sett över en tioårsperiod har andelen kvinnliga chefer** ökat kraftigt i staten. Totalt finns omkring 7 400 kvinnliga chefer, vilket motsvarar 43 procent av alla chefer inom staten. Tio år tidigare var andelen 34 procent och antalet cirka 4 600.

Antalet manliga chefer ökade med knappt 100 och de kvinnliga med omkring 250 personer jämfört med år 2016. Något som talar för att andelen kvinnliga chefer kommer att fortsätta öka är att en stor andel av de chefer som kommer att gå i pension under de närmaste åren är män. Kvinnor blir ofta också chefer tidigare i karriären.

Som statsanställd räknas här en person som arbetar inom en statlig myndighet under regeringen. Anställda hos statliga bolag liksom hos riksdagens myndigheter och Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar ingår inte.

** Som chef räknas en anställd med formellt personalansvar.