Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Juristutbildningen

Betydligt fler än hälften av studenterna på juristutbildningen är kvinnor.

Det totala antalet studenter som inledde studier på juristprogrammet läsåret 2016/17 var 1 691, vilket var en minskning med 100 stycken eller ca 5,5 procent jämfört med läsåret 2015/16. Läsåret 2016/17 uppgick andelen kvinnor som inledde studier i juridik på juristprogrammet till 59 procent. Motsvarande siffra läsåret 2015/16 var 60 procent.

Kvinnorna slutför sina juridikstudier i högre grad än männen. Läsåret 2016/17 avlade 62 procent av kvinnorna och 38 procent av männen juristexamen.

Juristutbildningen speglar hur det generellt ser ut på högskolan – fler kvinnor börjar studera och de slutför i högre grad sina studier. 

Siffror från Universitetskanslersämbetet, ”Universitet och högskolor – Årsredovisning 2018”.