Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Polisen

Totalt är 44 procent av samtliga anställda inom Polisen kvinnor. Bland de civilanställda är kvinnorna i majoritet, hela 67 procent. Bland poliserna uppgår andelen kvinnor till 33 procent.

Kvinnor i ledningskompetens

Sett över en femårsperiod har andelen kvinnor i ledningskompetens inom Polisen ökat. I slutet av december 2018 uppgick andelen kvinnor i ledningskompetens till 33 procent. Motsvarande siffra 2013 var 25 procent.

Med ledningskompetens avses personal med formellt personalansvar som har till uppgift att planera och leda myndighetens verksamhet på olika nivåer.

Polisutbildningen

Av de 11 588 personer som sökte till polisutbildningen med antagning vårterminen 2019 var 43 procent kvinnor. Av de 771 personer som antogs var 32 procent kvinnor. Motsvarande siffror för höstterminen 2015 var 6 507 sökande, varav 38 procent kvinnor, och 308 antagna, varav 27 procent kvinnor.

Uppgifter från Polisen per den 31 december 2018, Polismyndighetens årsredovisning 2017 och Rekryteringsmyndigheten.