Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Riksdagsförvaltningen m.m.

Nedan följer en sammanställning över andelen kvinnor bland samtliga anställda respektive samtliga chefer per den 31 december 2018 respektive 2013.

Sett över en femårsperiod har inga större förändringar skett vad gäller andelen kvinnliga chefer inom Riksbanken. Inom Riksrevisionen och Justitieombudsmannen har andelen kvinnliga chefer ökat medan den har sjunkit inom Riksdagsförvaltningen.

  Andel kvinnliga anställda 2013 Andel kvinnliga anställda 2018 Andel kvinnliga chefer 2013 Andel kvinnliga chefer 2018
Riksdagsförvaltningen 59 % 61 % 52 % 43 %
Riksrevisionen 55 % 59 % 47 % 67 %
JO 73 % 62 % 44 % 53 %
Riksbanken 46 % 45 % 48 % 46 %

Siffror per den 31 december 2018 och 2013 från Riksrevisionen, Justitieombudsmannen och Riksbanken samt per den 31 december 2018 från Riksdagsförvaltningen och Riksdagsförvaltningens årsredovisning 2013.