Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Var med!

Vill du vara med i något av Hildas projekt?

Vill du vara med i något av Hildas projekt?

Hilda är ett nätverk för att stödja kvinnor i deras professionella utveckling inom advokatkåren och rättsväsendet. Målet är att skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas i respektive yrke och därmed öka antalet kvinnliga chefer och delägare. I nätverket ingår ett fyrtiotal av landets ledande kvinnliga jurister, bland andra advokater, domare, åklagare, generaldirektörer och poliser.

Hilda tar ibland in nya medlemmar, så kallade Storhildor. Medlemmarna utses inom nätverket. Däremot är Hildas projekt öppna för alla yrkesverksamma kvinnor inom rättsväsendet, advokatkåren och förvaltningen.

Hildary: Lunchklubbar där kvinnliga jurister kan mötas, inspireras och utbyta erfarenheter med varandra. Möten med föredrag hålls regelbundet i Stockholm. Hildary-möten hålls också i Malmö, Göteborg, Jönköping och Umeå.
Läs mer!

Rakel: En årlig konferens om kvinnligt ledarskap. Konferensen brukar locka runt 300 deltagare från rättsväsendet och advokatkåren varje år. Den första konferensen hölls våren 2007.
Läs mer!

Sofia: Ett individuellt mentor- och praktikprogram som ger adeptermna ökad insikt om vad chefsrollen innebär för kvinnor inom olika delar av advokatkåren och rättsväsendet, och som syftar till att motivera fler kvinnor att bli chefer. Första projektet sjösattes 2006 och därefter har projektet fortsatt med nya deltagare varje år.
Läs mer!

Ruben: Ett projekt för män i ledande positioner i rättsväsendet och advokatkåren som vill stödja unga kvinnliga jurister att våga ta steget och bli chefer eller delägare.
Läs mer!

Ruben – mentorskap i grupp: Ett mentorskap med det övergripande målet att genom diskussioner och utbyte av tankar och erfarenheter i grupp uppmuntra deltagarna att vilja bli chefer eller delägare. En Hilda och en Rubenman (en från rättsväsendet/förvaltningen och en advokat) fungerar som mentorer åt ca åtta adepter med blandade juristbakgrunder från rättsväsendet/ förvaltningen och advokatbyrå.

Projektet sjösattes 2011 och hålls i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Läs mer!

Vem vill du inspireras av? Har du idéer kring och synpunkter på Hildas projekt eller tips på spännande föreläsare till Hildas arrangemang? Kontakta Hilda! 

För mer information om Hilda och de olika projekten kontakta Advokatsamfundets jurist Matilda Zetterdahl via e-post Matilda.Zetterdahl@advokatsamfundet.se eller telefon 08-459 03 00.