För drygt ett år sedan lanserades webbsidan Juridikbok.se som tillgängliggör svenskspråkig juridisk litteratur. Drygt 330 titlar har under året skannats in och lagts ut på webbsidan.
Målsättningen är att det mesta av den svenska juridiska litteraturen som inte längre ges ut ska finnas tillgänglig utan kostnad, liksom verk som finns för nedladdning hos andra, till exempel förlag.

Under hösten kommer man göra en särskild satsning på att skanna in doktorsavhandlingar.  

Det kan alltså vara idé att titta på Juridikbok.se om man letar efter lite äldre titlar.

Juridikbok.se drivs av Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur. Projektet är ett samarbete mellan universitetsbiblioteken, domstolsväsendet, juridiska förlag och advokatbyråer.