Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Inledande information

För att du ska kunna förstå om ditt krav kan prövas av Konsumenttvistnämnden och dessutom få en beskrivning av hur nämnden hanterar ditt krav har vi indelat informationen rörande kravhanteringen i fem steg:

  • under steg 1 får du reda på vad som måste vara uppfyllt för att du ska få skicka in ett krav till nämnden,
  • under steg 2 får du praktisk information om hur man går till väga om man vill skicka in ett krav,
  • under steg 3 får du verktygen för att kunna skicka in ditt krav till nämnden,
  • under steg 4 får du information om hur nämnden hanterar ditt ärende när den fått in ditt krav och slutligen,
  • under steg 5 får du information om vad som händer när du fått ditt beslut från nämnden.

Det är viktigt att du läser igenom informationen i samtliga steg noggrant.

Använd vänstermenyn för att navigera mellan de olika stegen eller gå direkt till steg 1 – Vilka ärenden prövar Konsumenttvistnämnden?