Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Steg 3 – Skicka in ditt krav

Du kan skicka in ditt krav per post eller via e-post.

Om du skickar in ditt krav via e-post får storleken högst vara 30 MB.
Filformat på text som vi kan läsa är följande: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, docm, txt, rtf, msg, htm, html, odt, ods och odg.
Vi ber dig att i första hand använda Word- eller PDF-format.

Välj tillvägagångssätt

Välj nedan om du vill ladda ner en Word-fil med formulärfält att fylla i med dator, en tom PDF-fil att skriva ut och fylla i för hand eller på skrivmaskin och skicka in tillsammans med bilagor/bevisning i ett vanligt brev – eller om du vill fylla i ett onlineformulär med ifyllnadshjälp och kontroller för att sedan skicka i vanligt brev eller via e-post.

Fullmakt

Om du anmäler för annan än dig själv behöver du skicka med en fullmakt.

Fullmaktsblankett i Word-format

Onlineformuläret

Stjärnmarkerade uppgifter är obligatoriska och måste fyllas i. I webbformuläret kan du gå bakåt i formuläret genom att använda knapparna i vänsterkant. Det går inte att spara anmälan utan den måste göras klart vid ett tillfälle.

Skicka in ditt krav

Ladda ner Word-fil (fyll i på dator)

Ladda ner PDF-fil (skriv ut och fyll i)

Till onlineformuläret