1 mars 2021
                                                                   
Vi tar uppgiften
på största allvar
Debattartikel av Mia Edwall Insulander i Expressen.
”Det finns i dag 6 290 advokater i Sverige. De anmälningar som det har rapporterats om i media på senare tid rör fyra av dessa. Satt i relation är det ett fåtal ärenden som tillåts måla upp en bild som kastar tvivel över en hel yrkeskår.”

Det skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander i en debattartikel i Expressen idag den 1 mars.

Mia Edwall Insulander pekar i artikeln på att advokater har en särskild ställning i rättssamhället, och att detta innebär ett ansvar som inte får missbrukas. Hon fastslår också att Advokatsamfundet tar uppgifterna om brott mot de advokatetiska reglerna på största allvar, men också att alla anmälningar måste hanteras i en rättssäker ordning av disciplinnämnden.
NYHETER
Advokatsamfundets valberedning
har lämnat sitt förslag
Valberedningen föreslår nyval av Eva-Maj Mühlenbock till ordförande i Advokatsamfundets styrelse och nyval av Petter Hetta till vice ordförande i styrelsen för tiden den 1 juli 2021 – 30 juni 2023, samt nyval av Lisa Läntä, Piteå, som styrelseledamot för tiden den 1 juli 2021 – 30 juni 2022.
Läs mer »
Nya blanketter för inträdesansökan
De blanketter som används för att ansöka om inträde i Advokatsamfundet har fått nytt utseende och i vissa delar även nytt innehåll. Även anvisningarna till ansökan har uppdaterats och förtydligats.

Bland nyheterna märks att det är tydligare vilken tid sökanden kan tillgodoräkna sig inom ramen för det så kallade treårskravet, vilka yrkeskontakter som är obligatoriska att åberopa och i vilka situationer det är godtagbart att göra ett urval bland yrkeskontakterna.

Advokatsamfundet har uppmärksammat att det har blivit vanligare med ansökningar där sökanden behöver dispens från treårskravet men sannolikt inte har förstått att särskilda omständigheter krävs för dispens. Därför förtydligas nu att styrelsen vid bedömningen av om särskilda omständigheter föreligger beaktar flera olika faktorer, till exempel längden på dispenstiden, vilken typ av anställning som åberopas till grund för dispenstiden samt innehållet i lämplighetsutredningen.
Ansökningshandlingar och anvisningar »
Nya handlingsregler för professionellt uppträdande i rättssalen
Representanter från åklagarväsendet, advokatkåren och domstolarna har träffats under 2020 och diskuterat de handlingsregler för domstolsaktörernas uppträdande i rättssalen som togs fram 2016. Riksåklagaren Petra Lundh, Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander och Svea hovrätts president Anders Perklev har lett diskussionerna.

De nya diskussionerna har lett till att handlingsreglerna har omarbetats. Handlingsreglerna finns att läsa på Advokatsamfundets webbplats.
Läs mer »
Brottsoffer i grova sexualbrottmål
blir utan biträde
Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander kommenterade i en intervju med SVT Nyheter den 8 februari att målsägandebiträden, sedan en lagändring 2018, endast förordnas till dess att tiden för att överklaga tingsrättens dom har löpt ut. Reformen har, enligt många advokater, lett till att brottsoffer i många fall får klara hovrättsförhandlingar i tunga mål utan juridiskt stöd.
Läs mer »
Advokatdagarna och Rakelkonferensen
blir digitala
Förra årets lyckade digitala Rakelkonferens följs upp med en digital konferens även i år, under eftermiddagen den 26 april.

Även Advokatdagarna, som 2020 ställdes in på grund av pandemin, kommer i år att hållas digitalt. Något program är ännu inte färdigt, men boka in den 11–12 november för årets stora konferenshändelse.

Mer information och anmälan kommer på Advokatakademiens webbplats.
Läs mer om Rakelkonferensen »
Myndigheterna svarar om arbetsmiljön
under pandemin
Flera myndigheter har nu besvarat Advokatsamfundets skrivelse om advokaternas arbetsmiljö under pandemin.
Läs mer »
Dialogmöte om arbetsmiljö för advokater
på Södertörns tingsrätt
Södertörns tingsrätt är ledande i preventiva åtgärder för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för advokaterna under coronapandemin, men det finns stora brister i arbetsmiljön för advokater, klienter och andra aktörer i rätten. Det framkom vid ett digitalt dialogmöte om arbetssituationen för professionella aktörer i domstolarna den 24 februari.
Läs mer »
 
CIRKULÄR
 
22 januari 2021
22 januari 2021
REMISSVAR
 
25 februari 2021
25 februari 2021
25 februari 2021
24 februari 2021
24 februari 2021
15 februari 2021
1 februari 2021
Mia Edwall Insulander
GENERAL­SEKRETERAREN BLOGGAR
Häktningstider och humanitet
Att häktestiderna kan förkortas genom effektivare brottsutredningar (vilket kräver resurser) skulle varken vara negativt för de häktade, eventuella brottsoffer, vittnen eller förtroendet för rättsväsendet. Tvärtom skulle snabbare och mer effektiva brottsutredningar gynna alla inblandade. Att det inte prioriteras är svårbegripligt.
 
KALENDARIUM
12 mars 2021
18 mars 2021
16 april 2021
22 april 2021
 
HILDA
Månadens Hilda mars 2021:
 
KURSER
15–16 mars 2021,
(direktsänd kurs)
17 mars 2021
(direktsänd kurs)
26–28 mars 2021,
(direktsänd kurs)
29 mars 2021
(direktsänd kurs)
30 mars 2021,
(direktsänd kurs)
8 april 2021
(direktsänd kurs)
 
För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här! Avregistrera nyhetsbrevet