Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, juni 2012 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
18 juni 2012
Välkommen till Advokatsamfundets nyhetsbrev
Nu har Advokatsamfundet skapat ännu en kanal för att nå ut med sin information. Nyhetsbrevet innehåller de senaste nyheterna från samfundets verksamhet. Det planeras komma ut cirka en gång i månaden och går till alla advokater och biträdande jurister, medier samt dem som själva anmält sig för att få det.
Trevlig läsning!
NYHETER
God stämning och sänkta avgifter på fullmäktige
Anne Ramberg, Fredrik Wersäll, Anders Perklev och Bengt Svensson diskuterar unde ledning av moderatorn Willy Silberstein.
Advokatsamfundets fullmäktigemöte.
Den 15 juni hölls Advokatsamfundets årliga fullmäktigemöte i Näringslivets hus i Stockholm. I anslutning till fullmäktige debatterades också förtroendet för rättsväsendet.

Läs mer
15 juni 2012
Hanne Kjöller fick årets journalistpris
DN:s ledarskribent fick priset för sin kommenterande journalistik.

Läs mer
Hanne Kjöller
15 juni 2012
Timkostnadsnormen är för låg
Advokatsamfundet svarar på Statskontorets rapport om ersättning till rättsbiträden.
Advokatsamfundet avstyrker i sitt remissvar de flesta av Statskontorets förslag.
Läs mer
REMISSVAR
Länk till Advokatsamfundets remissvar.
8 juni 2012
Ny djurskyddslag
Fler remissvar
CIRKULÄR
Länk till Advokatsamfundets cirkulär
14 juni 2012
Cirkulär nr 12 2012: Nyintagna ledamöter den 14 juni 2012
Fler cirkulär
DISCIPLINNÄMNDENS BESLUT
Länk till alla Disciplinnämndens beslut
Byråjäv. Uppdraget borde ha frånträtts. Erinran
Fler beslut från disciplinnämnden
Länk till Anne Rambergs blogg
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
18 juni 2012
Till min första ordförande i Advokatsamfundet och tillika en nybliven Chefs JO
Läs blogginlägget!
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
Sommaren 2012
22 juni CCBE:s ständiga kommitté

23 aug Advokatsamfundets disciplinnämnd sammanträder

31 aug Advokatsamfundets styrelse sammanträder
Fler kalenderhändelser
KURSER
Länk till alla Advokatsamfundets kurser.
September 2012
20-21 september:
Företagsekonomi för jurister, Göteborg.

21 september 2012:
Att sälja advokattjänster – nya idéer om advokatbyråns säljarbete, Stockholm

Till alla kurser
8-9 november 2012
Missa inte Advokatdagarna
HILDA
Länk till Hildas webbplats
Sommaren krönika: Lisbeth Molander skriver om chefskarriären och vad hon lärt.
ADVOKAT I FRAMTIDEN
Länk till Adokat i framtidens sidor
Sommarens krönika: Henrik Fieber skriver om hur olika typer av advokater kan lära av varandra.