Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, 29 oktober 2014 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
Ageras tjänster
– inte förenliga med
god advokatsed
Tomas Nilsson, Lena Feuk, Claes Lundblad
På webbplatsen ageras.se marknadsförs en tjänst där bland annat advokater uppges kunna få tips om uppdrag mot betalning.
Advokatsamfundet har tagit del av information om tjänsten. Enligt Advokatsamfundet är det inte möjligt för advokater att använda den förmedlingstjänst som Ageras tillhandahåller, då tjänsten i flera avseenden inte är förenlig med god advokatsed.

Ageras har underrättats om Advokatsamfundets inställning.
NYHETER
29 oktober 2014
Advokater kritiska till Kronofogdemyndighetens
nya e-tjänst
Avråder från att använda KFM:s nya e-tjänst Kontiki.
Från den 3 november ska konkursförvaltare och rekonstruktörer ge in alla handlingar till Kronofogdens konkurstillsyn via en ny, särskild e-tjänst. Men flera advokater är kritiska:

– Jag kommer inte att använda tjänsten och jag avråder övriga advokater som är konkursförvaltare från att göra det. Det går inte att tvinga någon konkursförvaltare att göra på det här sättet. Det handlar ju om ingivande av handling och det kan man göra på vilket sätt man vill, säger Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson.
Läs mer
20 oktober 2014
Målsägandebiträdet är
den viktigaste framgångsfaktorn
i våldtäktsmål
Rikspolisstyrelserapport föreslår lagändring för att säkerställa att målsägandebiträde utses.
Förordnande av målsägandebiträde är den största faktor som leder till framgång i våldtäktsutredningar. Det skriver Rikspolisstyrelsen i rapporten Utveckling av arbetsmetoderna vid utredning av våldtäkter.

Rapporten föreslår att förundersökningsledaren ska vara skyldig att begära hos rätten att målsägandebiträde förordnas.
Läs mer
CIRKULÄR
16 oktober 2014
Cirkulär nr 20/2014 Uppdrag för svaga och utsatta klienter
REMISSVAR
Länk till Advokatsamfundets remissvar.
29 oktober 2014
Våld i nära relationer – en folkhälsofråga
29 oktober 2014
Resolution – en ny metod för att hantera banker i kris
27 oktober 2014
F-skuldsanering - en möjlighet till nystart för seriösa företagare
Fler remissvar
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
26 oktober 2014
Om det inhumana dödsstraffet
Det förekommer att intelligenta, bildade, omdömesgilla och kärleksfulla människor med övertygelse förkunnar att de är för dödsstraffet, i vart fall vid allvarliga brott. Jag har funderat mycket på hur detta är möjligt. Det är från mitt perspektiv helt obegripligt.
Läs blogginlägget!
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
November–december 2014
6–7 november
Advokatdagarna

10 november
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

20 november
Disciplinnämnden sammanträder

5 december
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

11 december
Disciplinnämnden sammanträder
Fler kalenderhändelser
ADVOKAT I FRAMTIDEN
Länk till Adokat i framtidens sidor
Advokatsamfundets forum för biträdande jurister och advokater som är under 40 år.
Läs mer
HILDARY
Magdalena Persson är oktober månads Hilda
Läs hennes krönika om nyttan av att ha tråkigt – på Hildas webbplats.
Läs krönikan
KURSER
Nyhet:
12–13 november
Värdeskapande tjänsteförsäljning
för jurister


28 november
Att driva advokatbyrå
– framgångsfaktorer


Nyhet:
9–10 december
Ledarskapsprogram 2
– fördjupning
Alla Advokatsamfundets fortbildningskurser