30 mars 2021
                                                                   
GLAD PÅSK önskar Advokatsamfundet!
NYHETER
Samtalsstöd – nu riktat till alla anställda på advokatbyrå
Advokatsamfundets samtalsstöd lanserades 2019 tillsammans med Länsförsäkringar till följd av #metoo och #medvilkenrätt och har sedan 2019 erbjudits till advokater och biträdande jurister. Nytt för 2021 är att erbjudandet gäller för samtliga anställda vid advokatbyrå. Som anställd har du rätt till kostnadsfria stödsamtal om problem på arbetsplatsen.

Samtalsstödet är tillgängligt dygnet runt och besvaras av SOS International. Den som är i behov av stödet behöver inte gå via sin arbetsplats, utan kan själv ringa direkt, och alla samtal hanteras anonymt.

De kostnadsfria stödsamtalen omfattar som mest tre samtal à 45 minuter per ärende. Om den som ringer behöver hjälp med mer än bara stödsamtal, kan SOS International bistå med råd om hur man går vidare i den offentliga eller privata vården.

Läs mer »
Föreläsningar för sommarpraktikanter
I sommar, precis som sommaren 2020, erbjuder Advokatsamfundet föreläsningar för sommarpraktikanter på advokatbyråer där de digitalt erbjuds möjlighet att få en närmare inblick i advokatyrket och Advokatsamfundets roll och uppgifter.

Samtliga advokatbyråer som är intresserade kommer i år att kunna erbjuda sina sommarpraktikanter möjlighet att delta i Advokatsamfundets föreläsningar. Närmare information om dessa föreläsningar och hur anmälan görs kommer att meddelas lite längre fram i vår.
Rakelkonferens på webben den 26 april
Årets Rakelkonferens direktsänds via Zoom måndagen den 26 april.

Rakelkonferensen gästas av Sveriges Radios vd Cilla Benkő som samtalar med Mia Edwall Insulander om ledarskap i en dramatisk och föränderlig tid. Därefter diskuteras vad #medvilkenrätt har lett till i juristbranschen, i en paneldiskussion ledd av Eva-Maj Mühlenbock.

Läs mer och anmäl dig »
HD prövar fråga om ersättning för advokat ”listad” på orten
Högsta domstolen ska pröva frågan om en advokat kan få ersättning för resa och tidsspillan från den ort där advokaten huvudsakligen är verksam till en domstol på annan ort, trots att advokaten har kontor även på denna ort.

Läs mer »
Advokatbyrånamn används i phishingkampanj
Enligt uppgifter till Advokatsamfundet pågår bedrägeriförsök, så kallad phishing, via e-post, där främst Stockholmsbaserade affärsjuridiska advokatbyråers namn utnyttjas. Berörda byråer uppmanas att vidta adekvata åtgärder för att minimera risken för ytterligare bedrägeriförsök.

Läs mer »
Ärenden kan anhängiggöras i domstol helt digitalt
Efter lagändringar den 1 januari är det möjligt att anhängiggöra ärenden i domstol på elektronisk väg genom att signera och ge in handlingar genom Domstolsverkets e-tjänst. Det innebär att originalen av anhängiggörandeskriften och eventuell fullmakt blir helt digitala.

Läs mer »
Utbildningsprogram om gränsöverskridande familjerätt: Cross-border Family Matters – a tour de table of good practices
Europeiskt centrum för domare och jurister vid EIPA (Europeiska institutet för offentlig förvaltning) genomför projektet ”Cross-border Family Matters – a tour de table of good practices”.

Projektet omfattar utbildningar om ämnena föräldraansvar, bortförande av barn och underhåll.

Läs mer »
Nya språk i Advokatsamfundets webbmatrikel
Fem språk har lagts till i Advokatsamfundets webbmatrikel.

Fyra av de nya språken är de språk som liksom finska är nationella minoritetsspråk i Sverige enligt språklagen 7 §: jiddisch, meänkieli, řomani čhib och samiska.
Dessutom har nordafrikansk arabiska (maghrebarabiska, darija) lagts till, eftersom Advokatsamfundet har fått uppgifter om att domstolar, polis och andra myndigheter efterfrågar juridiska biträden med kunskaper i de varianter av arabiska som talas i Nordafrika.

Advokatbyråer, advokater och biträdande jurister kan lägga till uppgifter om sina språkkunskaper i matrikeln via sina byråkort respektive personkort efter inloggning på Advokatsamfundets webbplats.

Lägg till matrikeluppgifter »
CCBE-Info
Den senaste utgåvan av nyhetsbrevet CCBE-Info från Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE), nr 90 för januari–februari 2021, finns tillgänglig på webben.

CCBE-Info nr 90 (engelska) »
 
CIRKULÄR
 
15 mars 2021
12 mars 2021
REMISSVAR
 
26 mars 2021
18 mars 2021
15 mars 2021
10 mars 2021
2 mars 2021
1 mars 2021
Mia Edwall Insulander
GENERAL­SEKRETERAREN BLOGGAR
När ordet behöver ges till någon annan
Den som är misstänkt och har hela statens maktapparat mot sig behöver en talesperson för att klara av sitt försvar, det varken orkar eller har man själv som misstänkt tillräcklig kompetens för. I en rättssäker demokrati vill vi inte att oskyldiga människor ska sitta i fängelse därför att vi inte har lyssnat på dem. Det gäller de som är misstänkta för de allvarligaste brotten också.
 
KALENDARIUM
16 april 2021
22 april 2021
20 maj 2021
21 maj 2021
 
HILDA
Månadens Hilda mars 2021:
 
KURSER
8 april 2021
(direktsänd kurs)
12–13 april 2021
(direktsänd kurs)
12 april 2021
(direktsänd kurs)
15–16 april 2021
(direktsänd kurs)
19 april 2021
(direktsänd kurs)
20 april 2021
(direktsänd kurs)
 
För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här! Avregistrera nyhetsbrevet