Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, 4 november 2013 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
Stockholm Human Rights Award 2013
M. Cherif Bassiouni
Missa inte prisceremonin!
Den 26 november 2013 kl 17.00 tar professor M. Cherif Bassiouni emot 2013 års Stockholm Human Rights Award i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm. Prisutdelningen följs av en frågestund.

Alla advokater och biträdande jurister samt en mängd prominenta gäster har bjudits in till prisceremonin. Svara genom att klicka på klicka på ja- eller nej-rutan vid texten RSVP i din inbjudan.

Har du inte fått någon inbjudan, eller har den kommit bort? Kontakta Kät Berglund på telefon 08-459 03 17 eller e-post Kaet.Berglund@advokatsamfundet.se.

Läs mer om Stockholm Human Rights Award!
Deltagarrekord
på Advokatdagarna
Percy Barnevik, Anne Ramberg och Biörn Riese. Foto: Tom Knutson
Tredje upplagan av Advokatdagarna samlade över 600 deltagare.
Advokatdagarna 2013 samlade den största deltagarskaran hittills: över 600 deltagare. I år finns sex parallella seminariespår att välja mellan, inom områdena process och skiljedom, affärsjuridik, humanjuridik, brottmål, offentlig rätt och rule of law, samt advokatverksamhet.

Advokat Biörn Riese tog emot Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket för att han på ett föredömligt sätt har satt affärsadvokaten på kartan och tydliggjort affärsjuridikens betydelse i ett komplicerat samhälle. Priset består av 100 000 kronor som i pristagarens namn avsätts till ett pro-bono-projekt.

Företagsledaren och filantropen Percy Barnevik höll en inledande storföreläsning under rubriken Mina råd och tankar om ledarskap.

Läs mer om Advokatdagarna i kommande nummer av tidskriften Advokaten.
Läs mer
NYHETER
4 november 2013
Bildt får mothugg i övervakningsskandalen
Kritik från Anne Ramberg.
Advokatsamfundet ordförande Anne Ramberg kritiserar i Svenska Dagbladet Carl Bildt för att han avfärdar uppgifter i brittisk press om Sveriges aktiva del i övervakningsskandalen.

– Det handlar om massavlyssning av medborgare och avlyssning av regeringschefer i fredligt sinnade länder. Då finns anledning för den svenska regeringen att ha en hållning i frågan, säger Anne Ramberg i SvD.

Läs mer
CIRKULÄR
4 oktober 2013
Cirkulär 25/2013 Nya ledamöter den 4 oktober 2013
Fler cirkulär
REMISSVAR
Länk till Advokatsamfundets remissvar.
31 oktober 2013
Möjligheten att säkra egendom som misstänks vara föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism (komplettering)
Fler remissvar
Länk till Anne Rambergs blogg
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
3 november 2012
Därför är Advokatsamfundet intresserat av USAs massavlyssning, FRAs verksamhet och regeringens passivitet i frågan
Är det verkligen samfundets uppgift att kritisera regeringen för dess tystnad om USAs avlyssning och FRAs påstådda samarbeten? Svaret på båda dessa frågor är enligt min mening obetingat ja.
Läs blogginlägget!
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
November 2013
14 november
Advokat i framtiden, lunchseminarium, Stockholm


15 november
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

26 november
Stockholm Human Rights Award, prisceremoni i Berwaldhallen

28 november
Advokatsamfundets disciplinnämnd sammanträder
Fler kalenderhändelser
ADVOKAT I FRAMTIDEN
Länk till Adokat i framtidens sidor
14 november kl. 12–13
Lunchseminarium: Könsskillnader i ekonomiskt risktagande
Läs mer
HILDARY
Månadens Hilda oktober: Margareta Åberg
Läs mer
KURSER
11–12 november
Förhandlingsteknik för affärsjurister


13 november
Skadeståndsrätt och försäkring – centrala frågor ur ett advokatperspektiv
Fler kurser