Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, april 2014 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
Ledarskap i fokus
på Rakel
Tomas Nilsson, Lena Feuk, Claes Lundblad
I runda tal 230 kvinnliga jurister lät sig inspireras av många intressanta föredrag på årets Rakelkonferens den 8 april på Grand Hôtel i Stockholm.
Det är åttonde året som det kvinnliga juristnätverket Hilda bjuder in kvinnliga jurister från advokatbyråer, domstolar, Åklagarmyndigheten och andra juristarbetsplatser.
Läs mer
NYHETER
16 april 2014
Lagrådsremiss om hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott
Regeringen föreslår utvidgad användning av hemliga tvångsmedel.
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss, efter en överenskommelse med Socialdemokraterna, att bestämmelserna i tre tidsbegränsade lagar om hemliga tvångsmedel görs permanenta med vissa justeringar. Advokatsamfundet har motsatt sig flera av förslagen utifrån integritetsskydds- och rättssäkerhetsperspektiv.
Läs mer
15 april 2014
Lättare väcka åtal för förtal
Privatpersoner får en starkare ställning i domstolsmål som handlar om ärekränkning. Kravet på särskilda skäl för att väcka allmänt åtal för förtal och förolämpning tas bort.
Det betyder att åklagare och justitiekansler i högre grad ska kunna hjälpa personer som till exempel har utsatts för förtal på Internet.
Läs mer
CIRKULÄR
10 april 2014
Cirkulär 9/2014 Nyvalda fullmäktigeledamöter 1 maj 2014 – 30 april 2015
4 april 2014
Cirkulär 8/2014 Nyintagna ledamöter 4/4 2014
Fler cirkulär
REMISSVAR
Länk till Advokatsamfundets remissvar.
15 april 2014
Lagvalsregler på privaträttens område – Rom I- och Rom II-förordningarna
8 april 2014
Patent- och marknadsdomstol
8 april 2014
Minskat svartarbete i byggbranschen
Fler remissvar
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
17 april 2014
Om förtroendeskadliga KU-förhör
Man tillåts slingra sig. Detta skadar inte bara tilltron och respekten för dem som utfrågas, utan riskerar därtill att försvaga KU och dess demokratiska uppdrag. KU-förhören måste få en mer professionell gestaltning.
Läs blogginlägget!
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
Maj–juni 2014
9 maj
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

15 maj
Disciplinnämnden sammanträder

4 juni
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

4 juni
Advokatfullmäktigemöte

12 juni
Disciplinnämnden sammanträder
Fler kalenderhändelser
ADVOKAT I FRAMTIDEN
Länk till Adokat i framtidens sidor
Stockholmsbörsens VD talade hos Advokat i framtiden
Magnus Billing, VD för Stockholmsbörsen, gästade Advokat i framtiden den 2 april Han talade om verksamheten på Stockholmsbörsen och hur det är att gå från att vara chefsjurist till att bli VD.
Läs mer
HILDARY
Ny omgång av Ruben – mentorskap i grupp
Anmäl ditt intresse för deltagande i Ruben – mentorskap i grupp 2014 senast den 30 april.
Läs mer och anmäl dig
KURSER
8 maj
Uppdraget som målsägandebiträde


9 maj
Advokatpsykologi – praktisk psykologi i advokatyrket


21–22 maj
Företagsekonomi för jurister
Fler kurser