Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, april 2015 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
Likvidator blir betalningsansvarig för 716 miljoner kronor
Kammarrätten förpliktar en likvidator att betala 716 miljoner i obetalda skatter och avgifter för tre aktiebolag där han har varit likvidator.
I en dom den 2 april ålägger Kammarrätten i Stockholm en likvidator företrädaransvar för de stora skatteskulder som de tre bolag hade, där han var likvidator. Det innebär att han personligen blir skyldig att betala nära 716 miljoner kronor till staten.

Kammarrätten finner att likvidatorn har varit åtminstone grovt oaktsam, när han inte försatte bolagen i konkurs redan när han åtog sig uppdragen som likvidator. Därmed finns det förutsättningar att ålägga honom betalningsansvar.
Läs mer
NYHETER
25 mars 2015
Ledarskap i fokus på årets Rakelkonferens
Förra näringsministern Annie Lööf inledningstalade.
Hela 271 jurister från advokatbyråerna, domstolsväsendet, åklagarmyndigheten och andra arbetsplatser inom både den privata och offentliga sektorn lät sig inspireras av många intressanta föredrag på årets Rakelkonferens i Stockholm.
Läs mer
31 mars 2015
Advokatsamfundets ledning kritiserade nämndemannasystemet
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och samfundets ordförande Bengt Ivarsson ifrågasatte nämndemannasystemet i olika medier.
Efter avslöjandena om rasistiska uttalanden av nämndemän kommenterade Anne Ramberg nämndemannasystemet och betonade att det inte är rimligt att det finns en politisk inblandning i domstolarna.
Läs mer
CIRKULÄR
19 mars 2015
Cirkulär 8/2015 PM angående advokatens uppdrag för svaga eller utsatta klienter
13 mars 2015
Cirkulär nr 7/2015 Nyintagna ledamöter 13 mars 2015
Alla Advokatsamfundets cirkulär
REMISSVAR
Länk till Advokatsamfundets remissvar.
7 april 2015
Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål
31 mars 2015
Uppbörd av böter
26 mars 2015
Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy
Fler remissvar
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
5 april 2015
Åklagarnas spel med hög klubba
Åklagarna upplever enligt rapporten att försvararna ”särskilt när de är många i ett mål, försöker rikta in sig på processuella eller perifera frågor för att förskjuta fokus från det väsentliga i målet”. – Att såsom rapporten kritisera advokater för att de gör sitt jobb är högst oberättigat. Hade det varit en ishockeymatch hade det varit fråga om ojuste kroppstackling eller, allra minst, spel med hög klubba.
Läs blogginlägget!
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
April–maj 2015
16 april
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

23 april
Disciplinnämnden sammanträder

23 april
Advokat i framtiden, seminarium i Stockholm: Fördjupa professionella relationer

8 maj
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
Fler kalenderhändelser
ADVOKAT I FRAMTIDEN
Länk till Adokat i framtidens sidor
Advokat i framtidens nya seminarieserie
Seminarium 23 april: Fördjupa professionella relationer med Katinka Nicou
Läs mer
HILDARY
Månadens Hilda
Nyfiken på Anita Wickström
Läs mer
KURSER
22 april
Tvistemålsprocessen 2 – huvudförhandling och hovrättsprocess


NYHET
23–24 april
Att företräda barn och unga


7 maj
Kommersiell skadeståndsrätt


22 maj
Writing Modern Legal English


26–27 maj
Ekonomi, analys och företagsvärdering för jurister
Alla Advokatsamfundets fortbildningskurser