Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, april 2016 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
Rakelkonferensen 2016
Hans Corell talade på Advokatdagarna 2015.
Nätverket Hilda firade 10 år.
Anne Ramberg hälsade alla välkomna och inledde nätverket Hildas konferens Rakel på Grand Hôtel i Stockholm den 21 april. Det var tionde gången konferensen genomfördes.

Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson, som höll ett av dagens två huvudanföranden, delade med sig av sina erfarenheter från det dramatiska året 2015, ett år då rekordmånga människor sökte asyl i Sverige.

På eftermiddagen hölls tre parallella seminarier innan Azita Shariati, VD för Sodexo i Sverige, höll den avslutande föreläsningen om betydelsen av jämställdhet och mångfald för att företag ska klara sig i en allt tuffare konkurrens i en allt mer globaliserad värld.
Läs mer
NYHETER
18 april 2016
Nya råd till särskilda företrädare
PM om uppdrag för svaga och utsatta klienter har kompletterats.
Advokatsamfundet har kompletterat promemorian från mars 2015 om advokatens uppdrag för svaga eller utsatta klienter med ett avsnitt om uppdraget som särskild företrädare för barn.

Frågan om advokatens skyldigheter att medverka till att barnet hämtas till förhör eller läkarundersökning har inneburit praktiska problem. Därför har Advokatsamfundet lagt till ett avsnitt med information om lagstiftningen och om den särskilde företrädarens roll och skyldigheter i bland annat hämtningssituationer.

Det nya kapitlet innehåller också råd och instruktioner om hämtningssituationerna och om sekretessfrågor.
Läs mer
8 april 2016
Ny regelsamling för advokatverksamheten
Tredje reviderade upplagan av ”Regler för advokatverksamhet” har publicerats.
Advokatsamfundet har reviderat och givit ut regelsamlingen Regler för advokatverksamhet i en tredje upplaga. Den ersätter andra upplagan från 2011. Bestämmelserna i Regler för advokatsamverksamhet är aktualiserade till februari 2016.
Läs mer
11 april 2016
Toppnivåbesök från Tunisien
hos Advokatsamfundet
Tunisiska och svenska rättsväsendet träffades.
Tunisiens ambassadör i Sverige Fatma Omrani Chargui och Sveriges ambassadör till Tunisien Fredrik Florén deltog när höga representanter från det tunisiska och det svenska rättsväsendet träffades hos Sveriges advokatsamfund med generalsekreteraren Anne Ramberg som värd.
Läs mer
25 april 2016
Nytt nyhetsbrev från CCBE
Det senaste nyhetsbrevet från Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE-Info nr 50, har publicerats.
Ur innehållet: CCBE:s ordförande om terrorism kontra humanistiska värderingar och rättssäkerhet i flyktingpolitiken · Ordföranden i CCBE:s Access to justice-kommitté om rättvisans framtid · Avtal mellan CCBE och American Bar Associations Rule of Law Initiative · Den fängslade azerbajdzjanske människorättsadvokaten İntiqam Əliyev, mottagare av CCBE:s människorättspris, har frigivits · Europeiska advokatdagen 2016 med tema ”Access to justice” · Europeiska advokatstiftelsens projekt i Ukraina · Processgarantier i straffprocessen · Medlemsundersökning om CCBE:s ID-kort · Balans mellan privat- och yrkesliv: en studie inom sju advokatsamfund.
CCBE-Info nr 50 (engelska)
CIRKULÄR
15 april 2016
Cirkulär nr 10/2016 Nyintagna ledamöter den 15 april 2016
15 april 2016
Cirkulär nr 9/2016 Nya inträdesansökningar den 11 mars – 14 april 2016
Fler cirkulär
REMISSVAR
Länk till Advokatsamfundets remissvar.
7 april 2016
Avdragsrätt vid representation
31 mars 2016
En europeisk utredningsorder
Fler remissvar
Länk till Anne Rambergs blogg
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
23 april 2016
Ledarskap kräver mod, omtanke och handlingskraft
Värdebaserat ledarskap handlar om att ha en moralisk kompass. Det underlättar när man ska fatta svåra beslut. Man måste ha en värdegrund. Har man det är det inte alls lika svårt att veta vilken väg man ska ta när det svåra eller oväntade inträffar. Värdegrunder är nämligen inte populistiska. De förändras inte p.g.a. mediala drev eller tillfälliga opinioner. Inte heller vid oväntade händelser. En humanistisk värdegrund är därför robust och skänker trygghet.
Läs blogginlägget
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
April–juni 2016
13 maj
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

19 maj
Disciplinnämnden sammanträder

9 juni
Fullmäktigemöte

9 juni
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

9 juni
Disciplinnämnden sammanträder
Fler kalenderhändelser
HILDARY
Månadens Hilda
Nyfiken på
Mari Andersson
Läs mer
KURSER
27 maj
NYHET:
Offentlig upphandling
– en nyhetsdag


10 maj
NYHET:
Due diligence vid företagsöverlåtelser
– metod och praktik


13 maj
Påföljdssystemet i praktiken

31 maj
Retorik för advokater
– effektiv muntlig kommunikation
Fler kurser
Vi har skickat detta mejl till Magnus.Andersson@advokatsamfundet.se. Om du föredrar att, vi skickar mejl till en annan adress, så kan du ändra dina inställningar. Om du inte längre önskar få dessa mejl från SVERIGES ADVOKATSAMFUND så kan du avanmäla dig här. Sveriges advokatsamfund
Telefon: 08-459 03 00
info@advokatsamfundet.se
Mer kontaktuppgifter