Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, augusti 2012 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
NYHETER
Advokatkritik mot Tvångsmedelsutredningen
Sten Heckscher vill utvidga möjligheterna att använda hemliga tvångsmedel.
Utredare vill utvidga användningen hemliga tvångsmedel. Anne Ramberg lämnar särskilt yttrande med kritik mot flera av förslagen.
Utredaren Sten Heckscher överlämnade i slutet av juni sitt slutbetänkande Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott (SOU 2012:44) till justitieministern. I betänkandet föreslår Heckscher flera utvidgningar av möjligheten att använda hemliga tvångsmedel. Enligt Heckscher bör nuvarande tillfälliga regler om hemliga tvångsmedel också göras permanenta.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har medverkat i utredningen som expert. Hon är kritisk mot många av utredningens förslag. I ett särskilt yttrande utvecklar hon sin kritik.

Läs Anne Rambergs särskilda yttrande

Läs mer
8 augusti 2012
Inga skäl för förlängda datalagringstider
Advokatsamfundet varnar för fler integritetsintrång.
Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare, anser att förlängda lagringstider för trafikdata vore en farlig väg att gå. Det sade hon i en Ekointervju den 7 augusti.
Läs mer
Eva Eriksson
7 augusti 2012
Landshövdingar i disciplinnämnden
Eva Eriksson och Lars-Erik Lövdén är nya offentliga representanter i nämnden.
Läs mer
REMISSVAR
Länk till Advokatsamfundets remissvar.
27 juli 2012
Ändrad koncerndefinition
Fler remissvar
DISCIPLINNÄMNDENS BESLUT
Länk till alla Disciplinnämndens beslut
Jäv. Ombud i vårdnadstvist och uppdrag som särskild företrädare för barnet. Erinran.pdf
Fler beslut från disciplinnämnden
Länk till Anne Rambergs blogg
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
5 augusti 2012
Quick, rättsväsendet och försvararen
Quick-målet väcker många frågor, skriver Anne Ramberg.
Läs blogginlägget!
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
Augusti-september
23 aug 10:00 - 16:00
Advokatsamfundets disciplinnämnd sammanträder

31 aug 10:00 - 16:00
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

07 sep 09:00 - 16:00
CCBE:s ständiga kommitté

27 sep 10:00 - 16:00
Advokatsamfundets disciplinnämnd sammanträder
Fler kalenderhändelser
Advokat-
dagarna
8-9 november 2012
Missa inte Advokatdagarna
ADVOKAT I FRAMTIDEN
Länk till Adokat i framtidens sidor
Uppsatstävling för unga familjerättsadvokater
Läs mer