Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, augusti 2014 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
HD ändrar rutiner
för biträdeskostnader
Tomas Nilsson, Lena Feuk, Claes Lundblad
Högsta domstolen har beslutat att kostnadsanspråk som avser ersättning av allmänna medel bör framställas i samband med att ansökan om prövningstillstånd ges in.
Högsta domstolen har ändrat sina handläggningsrutiner för biträdesersättning genom ett beslut. En offentlig försvarare som inte hade begärt ersättning i ansökan om prövningstillstånd fick inte tillfälle att begära ersättning innan målet avgjordes.

I de fall rättsliga biträden inte nämner något om krav på ersättning av allmänna medel i ansökan om prövningstillstånd kommer domstolen inte att påminna om kostnadsräkning.

Kostnadsanspråk bör alltså framställas i samband med att ansökan om prövningstillstånd ges in till domstolen.
Läs mer
NYHETER
11 juni 2014
Nytt IT-system ger ändringar
på Advokatsamfundets webbplats
Användarvänligare system medför ändrat utseende och funktionalitet.
Advokatsamfundet har tagit ett nytt och mer användarvänligt IT-system för medlems- och kursadministration i drift. Det medför att delar av Advokatsamfundets webbplats får nytt utseende och delvis ändrade funktioner. Det gäller särskilt kursverksamheten och ledamöternas administration av egna uppgifter och byråuppgifter.
Läs mer
18 juni 2014
PTS tvärvände efter Heckschers analys om datalagringen
Post- och telestyrelsen tillämpar de svenska reglerna om trafikdatalagring igen, efter utredaren Sten Heckscher besked att de inte strider mot EU- eller Europarätten.
Efter att EU-domstolen ogiltigförklarade EU:s datalagringsdirektiv den 8 april fick Sten Heckscher i uppdrag att analysera om de svenska reglerna strider mot EU- eller Europarätten. Heckscher och professor Iain Cameron kom fram till att de inte strider mot de europeiska normerna, men att det finns skäl att stärka rättssäkerheten och skyddet för privatlivet. Efter beskedet började Post- och telestyrelsen tillämpa de svenska reglerna igen efter uppehåll sedan EU-domen kom.
Läs mer
CIRKULÄR
4 juni 2014
Cirkulär nr 14/2014 Nyintagna ledamöter den 4 juni 2014
4 juni 2014
Cirkulär nr 13/2014 Nya inträdesansökningar den 9 maj – 3 juni 2014
Fler cirkulär
REMISSVAR
Länk till Advokatsamfundets remissvar.
5 juni 2014
Höjning av avgifterna till brottsofferfonden
28 maj 2014
Europeiska kommissionens förslag till direktiv om ändringar i direktivet om aktieägares rättigheter
27 maj 2014
Sanktioner enligt CRD IV
Fler remissvar
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
20 juli 2014
Katastrofen i Palestina – om nödvändigheten att säga ifrån
Vi alla måste stå upp för mänskliga rättigheter även om vissa må anse det politiskt inopportunt. Vi var tysta när judiska flyktingar förvägrades en fristad i Sverige. Det ska inte kunna sägas om Advokatsamfundet idag.
Läs blogginlägget!
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
Augusti–oktober 2014
21 augusti
Disciplinnämnden sammanträder

29 augusti
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

25 september
Disciplinnämnden sammanträder

3 oktober
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
Fler kalenderhändelser
ADVOKAT I FRAMTIDEN
Länk till Adokat i framtidens sidor
Advokatsamfundets forum för biträdande jurister och advokater som är under 40 år.
Läs mer
HILDARY
Hildary är lunchklubbar där kvinnliga jurister kan mötas, inspireras och utbyta erfarenheter.
Läs mer
KURSER
16 september
Aktuell bodelningsrätt


23 september
Förskott vid arv – förutsättningar och tillämpningsproblem


25 september
Tvistemålsprocessen 1Alla Advokatsamfundets fortbildningskurser
Fler kurser