Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, augusti 2015 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
Otillåtet att avlyssna advokater i Nederländerna
Klientens rätt till förtrolig kommunikation kränks.
Tingsrätten i Haag har slagit fast att underrättelsetjänstens avlyssning av advokaters kommunikation med klienter är en kränkning av den grundläggande rättigheten att förtroligt kunna kommunicera med sin advokat. Den nederländska staten föreläggs att avbryta all avlyssning av kommunikationen.
Läs mer
NYHETER
2 juli 2015
Europadomstolen: Rätt att döma italiensk advokat för förtal av domare
Det var rätt av italienska domstolar att döma en advokat för förtal, sedan han i en skrift spridit kritik om en domare.
Advokatens yttrandefrihet kränktes inte, konstaterar Europadomstolen i ett färskt avgörande.
Läs mer
6 augusti 2015
Missa inte att anmäla dig till mentorprogrammet Ruben!
Förlängd ansökningstid: Sista anmälningsdag är den 31 augusti 2015.
Mentorprogrammet Ruben är ett mentorskap i grupp som sedan 2011 har anordnats av Hilda-nätverket i Sveriges advokatsamfunds regi.
Läs mer och ansök
5 augusti 2015
Advokatsamfundet söker jurist
Ansökan senast den 13 september.
Advokatsamfundet söker en jurist med mycket goda juridiska kunskaper för tidsbegränsad anställning som handläggare vid Advokatsamfundets kansli.
Läs mer
5 augusti 2015
Nytt nyhetsbrev från CCBE
Det senaste nyhetsbrevet från Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE-Info nr 43, har publicerats.
Om CCBE:s 123:e plenarsession i Gdańsk, samarbetsprojekt för integrering av advokatsamfund i Central- och Östeuropa, Find-a-lawyer-projektet fas 3, gemensam konferens i Kiev om advokaten som ombud i domstol, Kosovo firar advokatdagen 2015 i Priština.
CCBE-Info nr 43 (engelska)
CIRKULÄR
4 juni 2015
Cirkulär nr 15/2015 Nyintagna ledamöter den 4 juni 2015
4 juni 2015
Cirkulär nr 14/2015 Nya inträdesansökningar den 8 maj – 3 juni 2015
Fler cirkulär
REMISSVAR
Länk till Advokatsamfundets remissvar.
30 juli 2015
Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar
3 juli 2015
Konsultation på ansökningsavgifter m.m. (den enhetliga patentdomstolen)
Fler remissvar
Länk till Anne Rambergs blogg
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
Sommarens blogginlägg
Anne Ramberg har under sommaren bloggat om flera ämnen:

11 juli
Om hotbilder och offrandet av rättsstatliga principer

15 juli
DI:s ledarsida i osaklighetens tjänst

17 juli
Ledarskribenten Arpi på villovägar

29 juli
Om öppna dörrar och snubbel i portgången
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
Augusti–september 2015
20 augusti
Disciplinnämnden sammanträder

28 augusti
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

24 september
Disciplinnämnden sammanträder
Fler kalenderhändelser
ADVOKAT I FRAMTIDEN
Länk till Adokat i framtidens sidor
Advokatsamfundets forum för biträdande jurister och advokater som är under 40 år.
Läs mer
HILDARY
Förlängd anmälningstid för mentorprogrammet Ruben
Ansökningstiden för kommande omgång av Ruben har förlängts till den 31 augusti 2015.
Läs mer och ansök
KURSER
15/9, 13/10, 10/11
Advokatsamfundets ledarskapsprogram


NYHET
29/9, 20/10, 17/11
Asylrätt och migrationsprocessen i praktiken 1–3


6 oktober
Praktisk processföring


NYHET
25–29 november, London
Brottmålskurs 2 – ny version
Fler kurser